Entreprenørarbejde

Alt indenfor entreprenørarbejde

Vi udfører stort set alt indenfor entreprenørarbejde - kontakt os og få et tilbud på:

 • Hovedkloakanlæg, huskloak, herunder nedsivningsanlæg ved sommerhuse

 • Ledningsarbejde for fjernvarme og vandværker m.v.

 • Nedgravning af kabler

 • Byggemodning

 • Vejanlæg, indkørsler, belægning, planering

 • Opbrydning af asfalt og beton

 • Nedbrydning af bygninger, etc.

 • Udgravning, sandpudefundering

 • Grundvandssænkning, dræn

 • Vandledninger, markvanding

 • Oprensning af søer og vandløb

 • Søer/Put and take

 • Diverse jordarbejde

Vi udfører både større og mindre opgaver indenfor entreprenørarbejde. Kontakt os gerne hvis du vil vide om vi kan løse lige netop din opgave.

Kontakt os!

Kontakt os

Ølstrup Vognmandsforretning

Ølstrup Vognmandsforretning er blevet en del af Ringkøbing Entreprenørforretning.

Vi udfører alle former for vognmandskørsel, og hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os på følgende telefonnumre: